บทความการเมือง

posted on 02 May 2010 00:26 by otakuv2

หมายเหตุ : ผู้เขียนเป็นกลางและถ้ามีคำถามเชิญถาม!!! ผู้เขียนไม่กัด!!!! 

บทความ

[17.09.2010] รัฐสวัสดิการ : ดาบสองคม - ว่าด้วยรัฐสวัสดิการ

[23.05.2010] เสื้อแดง-รัฐบาล : สงครามกลางเมืองยุคกีฬาสี - ประวัติศาสตร์สงครามกลางเมือง

[28.04.2010] ปัญหาทางการเมือง : ทางออกของประเทศไทยใน "ยุคกีฬาสี" - ทางออกของประเทศ ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลไทย!

[18.04.2010] เสื้อเหลือง-เสื้อแดง : ความหมายอำมาตย์กับการใช้ประโยชน์ทางการเมือง - การนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ผู้เขียนถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายทางการเมืองอย่างแท้จริง

[16.04.2010] เสื้อแดง : พัฒนาการจากลัทธิทางการเมืองสู่ลัทธิก่อการร้าย - การพัฒนาการที่เกิดขึ้นในลัทธิเสื้อเหลืองและลัทธิเสื้อแดง

[08.04.2010] [บ่น] กำเนิดเสื้อแดง ปัญหา และทางแก้ไขปัญหา(หรือเปล่า) - ปัญหาเกิดจากกระทรวงศึกษาธิการไทย ที่ละเลยการเรียนการสอน "วิชาประวัติศาสตร์บริสุทธิ์"

รูปภาพ

[26.05.2010] วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ประมวลภาพบรรยากาศ CTW เมื่อเวลา 13:40 น.

[17.05.2010] วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ประมวลภาพปิดถนนที่อนุสาวรีย์ชัยเมื่อเวลา 15:15 น.

[16.05.2010] ประมวลภาพในรอบ 1 เดือน : เหตุการณ์เสื้อแดง - ตั้งแต่ 16 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2010