ผู้เขียนทำการรวบรวมข้อมูลไม่ละเอียดเท่าไร (พูดง่ายๆคือ เผางาน)

ดังนั้นถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาด เชิญติชมได้เต็มที่ครับ

 

[20.06.2010] [Guideline][A.D. 2010] ร้านหนังสือญี่ปุ่น Kinokuniya & Tokyodo แนะนำร้านหนังสือ Kinokuniya & Tokyodo พร้อมกับการเปรียบเทียบการสั่งหนังสือทางอินเทอร์เน็ต

[19.06.2010] [Guideline][A.D. 2010] การสั่งสินค้าเว็บ CDjapan.co.jp วิธีการสั่งซื้อสินค้าที่เว็บ CDjapan.co.jp

[10.06.2010] [Guideline][A.D. 2010] การสั่งสินค้าเว็บ HMV.co.jp วิธีการสั่งซื้อสินค้าที่เว็บ HMV.co.jp

[02.06.2010] [Guideline][A.D. 2010] การสั่งสินค้าเว็บ BK1.jp วิธีการสั่งหนังสือญี่ปุ่นที่เว็บ Bk1.jp  

 

บทความน่ารู้

[24.06.2010] สนธิสัญญา JTEPA ก็ช่วยผมไม่ได้ เรื่องราวของการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่กรมศุลฯ เพื่อขอลดภาษีนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนขอแนะนำว่าการร้องเรียนสามารถกระทำได้จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 1. ถ้าทางกรมศุลฯ มีการเก็บภาษีเกิน 30% ของมูลค่าสินค้า 2. สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ญาติส่งมาให้จากต่างประเทศ  มิใช่การซื้อสินค้าทาง Website โดยตรง และ 3. สินค้าที่เป็นหนังสือ เพราะตามกฏหมายการนำเข้าสินค้า "หนังสือ ไม่เสียภาษีทุกกรณี"